Současnost

Současnost

V ZUŠ Kralupy nad Vltavou vyučujeme všechny čtyři obory: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Učebny má škola na dvou místech.

V budově Riegrova 181 sídlí hudební obor, vedení a hospodářka. V odloučeném pracovišti v prostorách ZŠ Třebízskéhose nachází učebna VO, TO a LDO.

Našimi žáky nejsou jen děti z Kralup, ale i z okolních měst a vesnic. Škola se aktivně účastní kulturního života ve městě a okolí. Během let svého působení se vyhranila jako svébytná kulturní instituce.

Nejpočetnější zastoupení a nejdelší tradici má škola v oboru hudebním, jehož učebny jsou převážně v hlavní budově Riegrova 181.  Řada našich pedagogů je zároveň i aktivními interprety. Tradicí se již staly koncerty učitelů.
Nabízíme výuku hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violoncello, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, saxofon a bicí nástroje. Dále pak výuku pěvecké a hlasové výchovy, popový zpěv a v případě zájmu lze studovat i obor skladba.
Výsledky své práce naši žáci a učitelé představují na celé řadě koncertů a kulturních akcí. Žáci hudebního oboru se také úspěšně zúčastňují soutěží a přehlídek.

Na škole působí soubor zobcových a příčných fléten, houslový a kytarový soubor, pěvecký sbor a dechový orchestr. Všechny výše uvedené soubory se již zapsaly do kulturního povědomí města a okolí. Stejně tak je tomu s celou řadou našich žáků hudebního oboru.
Kromě účinkování  na řadě koncertů mají naši žáci koncem každého pololetí příležitost ověřit si a porovnat své umění s ostatními na třídních přehrávkách. Zde dostanou příležitost i ti žáci, kteří se jinak na veřejná vystoupení necítí. Třídní přehrávky probíhají v komornější a „rodinnější“ atmosféře než běžné koncerty. Škola se  nesnaží vychovat z každého žáka koncertního hráče, ale jde o to, vypěstovat v našich žácích lásku k umění a schopnost vnímat a naslouchat.

Taneční obor mohou navštěvovat děti od pěti let. Formy výuky jsou vedeny přiměřeně k věku a schopnostem žáků. Naše vyučující tanečního oboru spolupracuje s klavírními korepetitory z hudebního oboru. Podobně jako hudebníci i tanečníci mají na konci každého pololetí svůj „Taneční koncert“. Výuka probíhá v kvalitně vybaveném tanečním sále.
Literárně-dramatický obor  navštěvují děti od pěti let. I mladí herci mají na konci každého pololetí svá představení pro rodiče.

Výtvarný obor navštěvují žáci také od pěti let. V ateliérech vyučujeme plošnou, prostorovou, projektovou i akční tvorbu.