Scherzo clarinetto

Na škole působí již několik let klarinetový soubor Scherzo clarinetto. Z původního tria se během let soubor rozrostl na současných 6 členů. Žáci se zde učí vzájemnému naslouchání druhým, především jsou však vedeni k vzájemnému kamarádství a učí se zodpovědnosti za výkon celého kolektivu. Soubor je pravidelně doplňován novými žáky, jeho činnost je koncipována tak, aby pro každého byla přínosem, hlavně však společně muzicírujeme.
Soubor pravidelně vystupuje na různých koncertech i akcích školy(adventní a velikonoční koncerty v kostele, kralupské vinobraní apod.)