Úvod

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy

Plánujeme:

Koncert populárních melodií17.03. v 18:00

V březnu vás zveme na Koncert populárních melodií, který se bude konat v sále školy od 18h. V programu zazní známé melodie z oblasti popové, filmové i tzv.vážné hudby. Koncert bude uvádět paní učitelka Markéta Wagnerová.

Pódium patří dětem24.03. v 17:30

V městském muzeu pořádá naše škola koncert s názvem Pódium patří dětem. Účinkujícími budou pouze děti ( žáci ZUŠ ). Představí se vám jako sólisté i v doprovodu jiného žáka, nebo v komorní hře. Koncert uvádí paní učitelka Dušana Vojnová.

Koncert učitelů a přátel ZUŠ7.04. v 18:30

I v letošním roce zveme na tradiční Koncert učitelů a přátel ZUŠ  do KD Vltava v úterý 7. dubna. Koncert začíná od 18:30. V programu  zazní skladby od baroka až po současné melodie.

Velikonoční koncert14.04. v 17:30

Velikonoční koncert v kralupském kostele Nanebevzetí Panny  Marie a sv. Václava se bude konat 14. dubna od 17:30. Kromě varhanní tvorby uslyšíme i sborovou, sólovou hru na hudební nástroje a souborovou hru.

Jarní koncert21.04. v 18:00

V úterý 21. dubna se koná v sále školy Jarní koncert žáků hudebního oboru. Koncert začíná v 18h a uvádí ho paní učitelka Jaroslava Míšková.

Stalo se: