Otevření možnosti výuky 3 žáků v budově a možnost výuky v hromadných oborech v počtu 20 žáků mimo budovu

Kralupy nad Vltavou, 3. 5. 2021 večer

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT před několika hodinami umožnilo v základních uměleckých školách s platností od 4. 5. 2021 možnost výuky ve skupině 3 žáků uvnitř budovy (bez nutnosti testování žáků), nebo ve skupině 20 žáků mimo budovu školy (15 m2 na žáka) v případě, že žák
a) prokáže, že mj.

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Vzhledem k tomu, že toto novelizované opatření přišlo naprosto nečekaně a ke skutečnosti, jaké panuje v tomto týdnu počasí, hodláme školu v tomto režimu otevřít nejdříve 10. května 2021.

Věřte, že bychom žáky uvítali v prezenční výuce ihned, ale musíme celou situaci napřed důkladně promyslet a logisticky připravit a Vám, rodičům a žákům, dát možnost upravit si současný rozvrh na příští týden i týdny následující.

Děkujeme za pochopení a sledujte, prosím, naše webové stránky a systém Klasifikace, kde Vás budeme informovat o našich dalších rozhodnutích.

Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Vyhlášení přijímacích a talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022
Na základě § 2 Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání vyhlašuji pro školní rok 2021/2022 přijímací a talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou v termínu 24. 5. až 28. 5.

Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou

Bližší informace a konkrétní termíny jednotlivých oborů a zaměření jsou ke stažení zde. Dále upozorňujeme, že ke zkoušce se může dostavit pouze uchazeč, který se předtím elektronicky přihlásil a při té příležitosti si vybral konkrétní termín a čas, neboť vzhledem k protiepidemickým opatřením bude pro každého uchazeče vyhrazen samostatný časový slot. Elektronická přihláška bude přístupná od úterý 6. 4. do neděle 23. 5.

Plánujeme

Nic z 6.5.2021 na 5.7.2021.

Jarní koncert

Vzhledem k tomu, že veřejné vystupování stále není možné, přinášíme Vám i tradiční jarní koncert virtuálně. Tentokrát je rozdělený do dvou částí.Stalo se