Úvod

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy

Plánujeme:

Vánoční koncert v muzeu18.12. v 17:30

V městském muzeu se v úterý 18. prosince uskuteční Vánoční koncert žáků naší školy. Představí se zde kytarový a flétnový soubor, žáci zahrají na housle, klavír, trubky…

Srdečně všechny zveme !

Vánoční představení LDO – ZMĚNA ČASU19.12. v 18:30

Ve středu 19. prosince se bude ve velkém sále KD Vltava konat Vánoční představení literárně-dramatického oboru. Letos se bude jednat o koláž výstupů jednotlivých skupin, které si tentokrát mimo klasické činohry osvojily i některé alternativnější divadelní postupy.

Rybova Česká mše vánoční20.12. v 18:00

Tradiční Česká mše vánoční od J. J. Ryby zazní v kralupském kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava ve čtvrtek 20. prosince od 18h. Jako sólisté se letos představí 2 žákyně naší školy – Alžběta Měkotová ( soprán ) a Kamila Procházková ( alt ). Part tenorového sóla zazpívá pan Lukáš Filippi z Pražské konzervatoře a part basového již tradičně pan učitel Roman Klimt. Orchestr i sbor složený z žáků, učitelů a přátel školy bude dirigovat pan ředitel Luboš Harazin.

Tříkrálový koncert3.01. v 17:30

Tříkrálový koncert, který probíhá ve spolupráci s Farní charitou se bude konat v kralupském kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava ve čtvrtek 3. ledna 2019.  Zahrají zde žáci a učitelé naší školy, v závěru vystoupí Kralupští žesťoví sólisté.

Rodinné muzicírování s výstavou22.01. v 17:30

Letošní rodinné muzicírování spojené s výstavou prací žáků Keramiky Jinak se bude konat v úterý 22. ledna. Přijďte se podívat na výstavu a poslechnout si koncert v podání našich žáků, jejich rodičů, sourozenců, prarodičů…. Srdečně všechny zveme !

Stalo se: