Školné a výpůjčné
Informace k úplatě za vzdělávání byly rodičům e-mailem odeslány 16.9.2021, k úplatě za pronájem nástroje pak 5.10.2021. Pokud jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte si prosím složky "hromadné" a "spam". Veškeré údaje k platbám je také možno nalézt po přihlášení do systému Klasifikace.

Online absolventský koncert 8. 6.


Stalo se