Úvod

Přijímací řízení do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou pro školní rok 2020/2021

Termín: 8. – 17. června 2020

(všechny umělecké obory, vždy v odpoledních hodinách)

Průběh talentových zkoušek:

Zájemce o vzdělávání zašle nejpozději do 10. června 2020  (pokud tak již neučinil) výhradně elektronickou přihlášku.

Přijímací řízení bude probíhat prezenční formou (tedy osobně). V odůvodněných případech bude možné zkoušku vykonat i formou distanční (prostřednictvím elektronických médií)

Všem zákonným zástupcům se ozveme telefonicky a domluvíme termín a čas zkoušky, zároveň mu sdělíme podrobnosti o průběhu a obsahu zkoušky.

Vytvoříme takové podmínky, abychom splnili veškerá bezpečnostní a hygienická nařízení.

Každý účastník přijímacího řízení (dítě i případný doprovod) musí před vstupem odevzdat čestné_prohlášení týkající se COVID-19, které je ke stažení zde.

Těšíme se na shledanou!

Děkujeme Vám za spolupráci!

Díky společnému úsilí se prostřednictvím videohovorů či jiného přímého spojení s pedagogem účastní distanční výuky pravidelně tři čtvrtiny všech žáků ZUŠ. A dalších téměř 15 %, celkem tedy 90 % procent žáků se pravidelně účastní distanční výuky v některé z jejích dalších forem. Víme, že i pro Vás je to mnohdy obtížné. Všem žákům, rodičům a pedagogům děkujeme za jejich nasazení!

ZUŠka distančně

Ačkoli je naše škola v rámci mimořádných opatření uzavřena, neznamená to, že se výuka zastavila. Ve všech oborech již čile probíhá distanční výuka. V hudebním oboru se učí pomocí videohovorů, WhatsAppu, Skypu nebo Meetu (zde se můžete podívat na ukázku z 1. distanční hodiny paní učitelky Kejlové), v hudební nauce vznikají nové výukové materiály, taneční obor připravuje choreografie, pěvecké sbory najdou noty i nahrávky doprovodů na disku Google, Výtvarná tvorba pak probíhá dále na platformě Google Classroom, literárně-dramatický obor pilně zkouší a připravuje rozhlasové inscenace pomocí Google Meet a i nejmladší žáci dramaťácké přípravky se stejně jako Keramika Jinak (ke keramice jinak se připojíte pomocí Meet s tímto odkazem) stále virtuálně setkávají. Občas nejde vše přesně podle plánu, proto prosíme o trpělivost a zachování přízně naší škole.

Níže přinášíme pár fotografií z distanční výuky, které stále přibývají:)

Stalo se: