Sdělení ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě Vám neuniklo, že dle rozhodnutí vlády ČR v době od 4. 1. do odvolání smíme opět poskytovat pouze distanční formu výuky. O následných změnách vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou.

Luboš Harazin s celým pedagogickým sborem

Sdělení ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě Vám neuniklo, že dle rozhodnutí vlády ČR v době od 4. 1. do 8. 1. 2021 smíme opět poskytovat pouze distanční formu výuky. O následných změnách vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

I přes tuto nepříznivou situaci mi jménem naší ZUŠ dovolte popřát do roku 2021 vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a pevných nervů s vírou, že tuto situaci budeme všichni společně zvládat i nadále.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou.

Luboš Harazin s celým pedagogickým sborem

Plánujeme

Nic z 25.2.2021 na 24.4.2021.

Vánoční koncert

Vzhledem k tomu, že veřejné vystupování není v této době možné, přinášíme Vám alespoň zážitek virtuální. Na tomto Vánočním koncertu se podílely všechny obory naší školy, hudební, literárně-dramatický, výtvarný i taneční.

Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví.


Stalo se