Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace (dále jen škola), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje školy: Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, IČO: 67673902, ID datové schránky: wiumu7h.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Zdeňka Böhmová, tel: 601177068,

e-mail: zdebohmova@gmail.com