Festival ZUŠ v Příbrami

12.5. se konal letošní festival vítězů krajských kol ZUŠ Středočeského kraje. Pořadem provázel moderátor Českého rozhlasu, Pavel Ryjáček. Hrálo a přednášelo se v příjemném sále Galerie Františka Drtikola a diváci mohli shlédnout vítěze klavírní a kytarové soutěže a také soutěže ve hře na smyčcové nástroje a v sólovém přednesu a dramatickém projevu. Právě v poslední jmenované kategorii nás reprezentoval na festivalu ZUŠ Marek Hanousek.

PS: Celou akci zaznamenával i profesionální fotograf, snímky tedy brzy přibudou.