Česká mše vánoční

V pátek 19. prosince uspořádala naše škola ve spolupráci se spolkem Artuš v kralupském kostele Rybovu Českou mši vánoční. Zde nás přivítal a uvedl farní vikář Mgr.Bc  Jan Primus. Do orchestru spolu s žáky a učiteli  usedli  členové Komorního orchestru Dvořákova kraje. Sbor byl složen z žáků, učitelů a přátel naší školy, zpívala zde také část libčického sboru Scandula a Dvořákův komorní sbor. Celé těleso dirigoval ředitel ZUŠ Luboš Harazin. Jako sólisté se představili : Marie Lulková – soprán, Pavla Kšicová – alt, Štěpán Eliáš – tenor a Roman Klimt – bas. ( zde nabízíme několik fotografií ze zkoušek i  koncertu.. )