Válka bramborová

V sobotu 26.9. proběhla u Chrámu přátel zahrad a venkova akce vzpomínající Válku bramborovou. Nesla se v duchu připomínání událostí a lidí, na něž by se nemělo zapomenout. Vzpomněla se původní myšlenka vzniku tohoto chrámu i tři významné postavy našich dějin, jejichž busty se do Chrámu vrátí a které byly slavnostně odhaleny. Při této příležitosti nechyběla ani naše škola, hudební obor reprezentoval Matyáš Reilich se svým učitelem Lubošem Harazinem, žačky tanečního oboru paní učitelky Sivlie Hodkové předvedly taneční pohádku, literárně-dramatický obor pak zastoupili svým autorským čtením Adriana Majerová a Adam Závodský. Další výtvory mohli diváci shlédnout v okolí pavilonu na výstavě prací žáků výtvarného oboru, kterou připravila paní učitelka Dáša Chladová.