Adventní koncert v kostele

Adventní koncert, který pořádala naše škola, se konal ve čtvrtek 7. prosince v prostorách kostela  Nanebevzetí P.Marie a sv.Václava . Úvodní i závěrečné slovo patřilo knězi kralupské farnosti p. Mgr.Františku Masaříkovi. Na koncertě zazněly advetní písně i skladby  různých nástrojových obsazení.