J.J. Ryba : Česká mše vánoční

Ve čtvrtek 21. prosince byla provedena v kralupském kostele Nanebevzetí P.Marie a sv. Václava  Rybova Česká mše vánoční. Jako sólisté se představili : Marie Lulková – soprán, Pavla Kšicová-alt, Ján Kostelanský- tenor, Roman Klimt- bas, Dušana Vojnová – varhany. Orchestr byl složen z žáků, učitelů a přátel školy, ve sboru zpívali žáci a učitelé naší školy, ale také část Dvořákova komorního sboru a sboru Scandula. Dirigent : Luboš Harazin.