Virtuální výstavy

Školní rok 2020/2021

Ani v dalším školním roce se nám distanční výuka nevyhnula – a tak přišly na řadu virtuální možnosti prezentace. Žáci Keramiky jinak ilustrovali dramatickou četbu na vánočním koncertu a stejně jako žáci pana učitele Matěje Růžičky průběžně vystavovali svá díla online. Průřez celoročního projektu s tematikou objevitelských plaveb a následného osidlování Ameriky doplnil dramatickou četbou literárně-dramatický obor v projektu Falešné tváře.

Školní rok 2019/2020

Ani ve výtvarném oboru se po dobu mimořádných opatření nezahálelo. Důkazem jsou virtuální výstavy žáků pana učitele Růžičky i galerie prací žáků paní učitelky Jeslínkové.