Tříkrálový koncert

Ve středu 5. ledna se uskutečnil v kralupském kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava Tříkrálový koncert, který naše škola uspořádala společně s Charitou Kralupy n. Vlt.

V úvodu zazněla za účasti koledníků známá koleda My tři králové v podání pěveckého sboru Euphonia, dále vystoupil soubor zobcových fléten Pištci, klarinetový soubor Scherzo clarinetto a žesťový soubor Fire brass . Na varhany jsme slyšeli  Toccatu d-moll od J. S. Bacha.  Na závěr večera zazpíval sbor Cantanti bravi.