Benefiční koncert Podané ruce

V pondělí 21. března se ve velkém sále KD Vltava uskutečnil Benefiční koncert pro Ukrajinu. Společně s naší Základní uměleckou školou jej spolupořádali také Kulturní a společenské středisko Vltava, město Kralupy a Charita Kralupy. Záštitu nad akcí převzal starosta města, Ing. Marek Czechmann. Na koncertě vystoupili žáci a učitelé naší ZUŠ, koncert doplnila výstava prací žáků výtvarného oboru a jejich prodej.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na Benefičním koncertě pro Ukrajinu a všem, kteří jej svou návštěvou podpořili. Výtěžek akce nakonec činil krásných 26.457,- Kč.