Cena starosty města

Dne 22.11. 2023 proběhlo v zasedací místnosti MěÚ slavnostní předání Cen starosty města, které moderoval pan učitel J. Bouchner za asistence žákyň LDO. Ocenění z rukou Libora Lesáka převzali Mudr. Pavla Hetychová, Ing. Ivan Ottis a František Kozelka. Při této příležitosti  zahrál soubor Flauto melodico pod vedením paní uč. V. Sedláčkové.