Adventní koncert v kralupském kostele

Ve středu 6. prosince se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava Adventní koncert naší školy. Koncert zahájil farář zdejší farnosti p. Martin Sklenář. Po úvodním slově zazpíval pěvecký sbor Staročeské rorátní písně. Dále jsme slyšeli hru na flétny, klarinety a varhany. V závěru večera zahrál žesťový kvartet.