Výstava betlémů a koncert v Zeměchách

V neděli 10. prosince se konala od 16h v kostele v Zeměchách výstava betlémů spojená s koncertem Hradčanského žesťového kvinteta. V prostorách kostela byly vystaveny práce žáků výtvarného oboru pod vedením paní uč. Jitky Jeslínkové a Pavly Kořínkové. Výstavu betlémů je zde možné vidět do konce roku. (24.12. 13.30. – 15h, 26.12. 15 – 16h )