Česká mše vánoční ve Štětí

V kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí provedla naše ZUŠ v neděli 7. ledna Českou mši vánoční od J.J. Ryby. Koncert probíhal opět ve spolupráci s některými členy Dvořákova komorního sboru, Scanduly a Komorního orchestru Dvořákova kraje. Sólové party zazpívali Berenika Rybová – soprán, Petra Langerová – alt, Jakub Kos – tenor a Roman Klimt – bas. Varhanního partu se ujal Pavel Loukota, dirigoval ředitel naší školy Luboš Harazin.