Přednáška v penzionu

V pátek 22. března se konala v penzionu na Cukrovaru přednáška kurátora Lobkowiczkého hudebního archivu Petra Slouky. V závěru přednášky zahrál na klavír žák paní učitelky Marie Lubynecké – Šimon Mojžíš. Důstojně tak zakončil výklad na téma Lobkowiczové – Patroni hudby.