Rodinné muzicírování

Naše škola pořádala, tak jako každý rok, tradiční Rodinné muzicírování. Letošní koncert se konal v KD Vltava 9. dubna. Na pódiu se postupně vystřídalo 30 účastníků z 11 rodin. Děkujeme všem rodičům, kteří překonali  své obavy a stud, zapojili se do této akce a podpořili své děti. Slovem provázel po celou dobu pan učitel Roman Klimt.