Informace Asociace ZUŠ (AZUŠ) ČR k úplatě za vzdělávání po dobu výuky distanční formou

Vážení zákonní zástupci,

po komunikaci se Sekcí legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti s úplatou za vzdělávání.

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Pokud ZUŠ poskytuje vzdělávání na dálku, úplata se vrací pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání v ZUŠ. V této souvislosti není rozhodné, zda se žák na dálku vzdělává, nebo nereaguje. Situace, kdy žák ukončí vzdělávání, je zpravidla řešena ve školním řádu (vnitřním předpise); ten však nemusí počítat s aktuální mimořádnou situací.

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Pokud však ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku – neposkytuje tedy veřejnou službu – a úplata by se měla vracet. Lze analogicky použít princip „zvláštního zřetele hodné situace“ (analogie k § 8 odst. 3 věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb.). Považujeme za nesprávné si úplatu ponechat v situaci, kdy škola žádnou službu neposkytuje. Úplata se tedy vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku. Tato situace zpravidla ve školním řádu (vnitřním předpise) řešena není, jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci.

V Praze dne 29. 4. 2020
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR
Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ ČR

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace Asociace ZUŠ (AZUŠ) ČR k úplatě za vzdělávání po dobu výuky distanční formou

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou pro školní rok 2020/2021 proběhlo v termínu 8. – 15. června 2020

Výsledky přijímacího řízení

 Rozdělení nově přijatých žáků

Předmět Vyučující Čísla
klavír J. Dobiáš 8, 40
  Š. Eliáš 1
  P. Hora 4, 34, 53, 62
  M. Lubynecká 16
  J. Mazáčková 52, 61
  T. Prolatová 10, 24, 54
keyboard D. Vojnová 73, 82
akordeon L. Kejlová 57, 70, 77
zpěv R. Klimt 38, 42, 45
  P. Kšicová 26, 33, 39, 50, 51
  Pěvecký sbor 35, 44, 74, 76
popový zpěv M. Wagnerová 65 ( + zobc. fl. ),  71
zobcová flétna B. Převrátilová 22, 75
  K. Studnička 21, 63, 65, 66
  J. Gombos 6, 7, 17, 67
příčná flétna J. Míšková 15
  V. Sedláčková 47
trubka M. Homolka 56
bicí nástroje S. Amcha 55, 58
housle M. Matoušek 29, 31, 36, 41, 46
violoncello E. Gadaleta 79, 80
kytary Z. Dvořák 9, 13
  J. Heřman 20
  J. Pospíchal 5, 14, 25, 27, 48
PHV J. Míšková 3, 11, 18, 19, 23, 43, 59, 60, 68, 69, 78, 83, 84
     
Literárně – dramatický obor   LDO550, LDO560, LDO569, LDO600
Taneční obor S. Hodková TO524, TO544, TO545, TO549, TO552, TO571, TO595, TO623, TO638
Keramika Jinak J. Jeslínková KER547, KER562, KER567, KER588, KER606, KER611, KER622, KER627
Výtvarný obor M. Růžička VO491, VO566, VO505, VO580
  D. Chladová VO543, VO583, VO584, VO618

Uchazeči, kteří nejsou uvedeni výše, nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě uvolnění místa je budeme kontaktovat.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky přijímacího řízení

Zápis do skupin LDO 2020

Prosím všechny žákyně a žáky literárně-dramatického oboru (kromě páteční skupiny PA1, ta se sejde na první hodině v pátek 4.9. od 13:40), aby se dostavili k zápisu do jednotlivých skupin (navíc žáci 4. a vyšších ročníků si také musí vybrat individuálku). Vezměte si s sebou prosím své rozvrhy a diáře a ostatní potřebné propriety.

Zápis bude probíhat v úterý 1. 9. od 12:30 do 17:00, ve středu 2. 9. od 15:30 do 18:00 a ve čtvrtek 3. 9. od 14:30 do 17:00 a to v učebně LDO. V pátek již bude první skupinová výuka. Pokud se někdo nemůže dostavit osobně, je třeba se se mnou spojit v tuto dobu telefonicky, abychom skupinu domluvili.

Děkuji za spolupráci, Jan Bouchner.

Předběžný rozvrh je níže: Jde o předběžný návrh. V případě potřeby může být např. skupina U1 posunuta už od 14:30 a podobně. Skupina U2 je určena především pro starší dojíždějící studenty. Ze zelených individuálek se dle zájmu a časových možností vyberou dvě, případně 3, pokud by nebyly realizovány pohybovky.

Rubriky: Literárně-dramatický obor | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do skupin LDO 2020

Virtuální představení LDO

LDO on Air! V průběhu mimořádných opatření byla většina plánovaných inscenací na počátku přípravy. Vrhli jsme se do práce a pokusili se nastalou situaci využít: přetvořili jsme inscenace v rozhlasové hry, které se živě vysílaly na našem Youtube kanále. Záznamy je ale možné si poslechnout stále. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně, Virtual | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Virtuální představení LDO

Virtuální výstavy

Ani ve výtvarném oboru se po dobu mimořádných opatření nezahálelo. Důkazem jsou virtuální výstavy žáků pana učitele Růžičky i galerie prací žáků paní učitelky Jeslínkové.

Rubriky: Aktuálně, Virtual | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Virtuální výstavy