Česká mše vánoční

Ve středu 21. prosince zazněla v kostele Nanebevzetí P.Marie a sv. Václava Česká mše vánoční od J.J.Ryby.  Orchestr i sbor byl již tradičně složen především z žáků, učitelů a přátel naší školy. Jako sólisté se představili : Mgr.Marie Lulková -soprán, ing. Pavla Kšicová  -alt, Štěpán Eliáš -tenor, Roman Klimt – bas, Mgr. Dušana Vojnová -varhany. Dirigentem byl  řed.naší školy Luboš Harazin.