Tříkrálový koncert

V úterý 3. ledna se konal v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava Tříkrálový koncert, který připravila Farní charita ve spolupráci s naší školou. Administrátor farnosti Mgr. František Masařík přivítal v úvodu Otce vlasti – Karla IV., který se přišel poklonit k jesličkám. Po té požehnal koledníkům Tříkrálové sbírky. Na koncertě zazněly koledy a převážně barokní skladby v podání žáků  a učitelů naší školy. V závěru večera vystoupili Kralupští žesťoví sólisté.