Setkání ve Strašecí

6. – 8. dubna se konala ve Strašecí třídenní krajská postupová přehlídka divadelních souborů. Naší ZUŠ tam reprezentoval DS Karla Sušenky s inscenací Had a sekyra Jana Bouchnera.

Atmosféra festivalu byla perfektní, shlédli jsme mnoho inspirativních představení a měli možnost se účastnit dramatických dílen. Po každém bloku následovala i velmi intenzivní zpětná vazba, nezřídka delší než představení samotné. O to větší máme radost, že se lektorský sbor rozhodl ze všech zúčastněných nominovat na přímý postup na celostátní přehlídku právě nás. Mimo to jsme byli i doporučeni na přehlídku experimentálního divadla, Šrámkův Písek.