Rodinné muzicírování

V úterý 22. ledna se konal v malém sále KD Vltava 3. ročník Rodinného muzicírování spolu s vernisáží výstavy Keramiky Jinak. Na pódiu se tentokrát vystřídali žáci naší školy za hudebního doprovodu svých rodičů, nebo sourozenců. Koncert proběhl v příjemné atmosféře a s malým občerstvením. V průběhu večera představila paní uč. Jitka Jeslínková výstavu prací žáků zaměřenou na téma rodiny.