Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů

V úterý 14. února se konalo na Mělníku okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterého se zúčastnila i naše škola. Za 3. kategorii zde soutěžil soubor zobcových fléten pana učitele J.Gombose – Flauto Gombiko, které obdrželo 1. cenu s postupem do krajského kola. Ve 4. kategorii soutěžil soubor příčných fléten Flauto melodico paní uč. V.Sedláčkové. I tento soubor obdržel 1. cenu s postupem do krajského kola, které se bude konat v březnu v kladenské ZUŠ.