Studna pro Afriku

Vernisáž akční výstavy VO – keramika jinak – STUDNA PRO AFRIKU
Původní inspirace bajkou H. Izbické – o tom, jak si v Africe zvířátka zachránila život po vzoru lidí tím, že si společnými silami vyhrabala studnu.

A  žáci společnými silami zase postavili z cihliček keramickou studnu, do které se vybírají příspěvky, kterými pomocí organizace Člověk v tísni pomůžeme v řešení problému nedostatku vody v Africe. Po zahájení, kterého se ujali žáci hudebního i literárně-dramatického oboru, následovala přednáška Ing. M. Jakoubka o pitné vodě a výstava fotografií s promítáním dokumentu z Etiopie cestovatelem P. Brantalem. To vše doprovodila i africká hudba a občerstvení a všemu tomu vévodila spousta krásných  výtvarných prací žáků VO po celé chodbě ZUŠ v Třebízského. Autoři sami v kostýmech vodních človíčků všechny zúčastněné pohostili kelímkem obyčejné vody.

Děkujeme tímto za účast všech návštěvníků, což pro nás znamená největší odměnu a jen připomínáme, že výstava potrvá až do 26.3, vždy v době vyučování všech oborů.